Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Rozvrhy

Denné štúdium

Rozloženie všetkých rozvrhových jednotiek pre všetky študijné programy je možné vidieť na stránke https://mais.tuke.sk/ v časti Portál – Rozvrhy.

Systém negarantuje možnosť voľby rozvrhových jednotiek pri predmetoch, ktoré sú zapísané opakovane. V tom prípade je potrebné dohodnúť sa s konkrétnymi vyučujúcimi o možnostiach zapojiť sa do rozvrhových jednotiek.

Manuál na vytvorenie rozvrhu hodín – MAIS ŠTUDENT

Externé štúdium

Rozvrh hodín pre všetky ročníky LS 2019/2020 (.xls)