Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Informácie o štúdiu

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác:

Témy záverečných diplomových prác:

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY

 • Termíny štátnych skúšok

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

 • Pozemné stavby a architektúra
 • Stavby s environmentálnym určením
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):

 • Pozemné stavby
 • Stavby s environmentálnym určením
 • Technológia a manažment v stavebníctve
 • Technické zariadenia budov
 • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
 • Nosné konštrukcie budov