Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Informácie o štúdiu

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf)

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác (informácie o prihlasovaní budú zverejnené čoskoro):

Témy záverečných diplomových prác (informácie o prihlasovaní budú zverejnené čoskoro):

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Termíny štátnych skúšok (Ing.)

  • Pozemné stavby: 01.06.2020 - 02.06.2020, od 8.00 hod.
  • Nosné konštrukcie budov: 03.06.2020, od 8.30 hod.
  • Technické zariadenia budov: 22.04.2020, verejne dostupný prenos: komisia 1, komisia 2
  • Nosné konštrukcie a dopravné stavby: 04.06.2020, od 8.30 hod.
  • Stavby s environmentálnym určením: 01.06.2020, od 8.00 hod.
  • Technológia a manažment v stavebníctve: 02.06.2020 – 03.06.2020, od 9.00 hod.

Harmonogram štátnych skúšok (Ing.)

Termíny štátnych skúšok (Bc.)

  • Pozemné stavby a architektúra: 16.06.2020 - 17.06.2020
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby: 15.06.2020
  • Technológia a manažment v stavebníctve: 15.06.2020 – 16.06.2020

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):