Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Študijné predpisy

Aktuálne študijné predpisy a smernice nájdete na stránke Technickej univerzity v časti Štúdium – Legislatíva týkajúca sa štúdia.

Do pozornosti dávame najmä Študijný poriadok a dôležité informácie o procesoch zosúlaďovania a zosúladenia (aj študijných programov) podľa štandardov Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a z nich vyplývajúci Vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na TUKE.

Aktuálne Stavebná fakulta TUKE zosúladila všetky svoje študijné programy a čaká na posúdenie tohto súladu zo strany SAAVŠ. Súhrnné informácie a webové odkazy o štandardoch vysokého školstva, čo všetko ešte patrí do procesu posudzovania vnútorného systému zabezpečovania kvality vo vzdelávaní na TUKE, ako aj o užitočných podporných programoch pre študentov, vrátane spätnej väzby pre skvalitňovanie procesov na univerzite nájdete v dokumentoch:

Pre študentov doktorandského štúdia dávame do pozornosti Zásady organizácie, hodnotenia a ukončenia doktorandského štúdia a zásady zriadenia odborových komisií doktorandského štúdia na Technickej univerzite v Košiciach, ktoré nájdete na webovej stránke TUKE.

Vybrané predpisy: