Contact

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Display portlet menu

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve (CVIS) je integrovaným pracoviskom SvF TUKE zabezpečujúcim experimentálny výskum, vývoj a inovačné aktivity v oblasti stavebníctva. CVIS prostredníctvom špičkovej infraštruktúry tvorí bázu pre realizáciu základného a aplikovaného výskumu na SvF TUKE. Okrem vedeckovýskumnej činnosti sa centrum podieľa na pedagogickej činnosti, propagačných aktivitách fakulty, a tiež pôsobí ako technická podpora pre Znalecký ústav na SvF TUKE. V rámci širokej ponuky pre prax, ako podnikateľskú činnosť, zabezpečuje vykonávanie skúšok stavebných materiálov, statické a dynamické (únavové) skúšky prvkov, diagnostiku konštrukcií, monitoring a zaťažovacie skúšky konštrukcií.

 

Riaditeľ CVIS

Ing. Peter SABOL, PhD. 602 4323 368 peter.sabol@tuke.sk

 

Stránka Centra výskumu a inovácií v stavebníctve

 

Adresa laboratória

Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve
Park Komenského 10A
042 00 Košice

 

Poštová adresa laboratória

Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta
Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve
Vysokoškolská 4
042 00 Košice