Partnerships

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Znalecký ústav

ZNALECKÝ ÚSTAV 

v odbore stavebníctvo vo všetkých jeho odvetviach bol na Technickej univerzite v Košiciach zriadený 4.1. 2012 rozhodnutím Ministerstva Spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 7863/2009/55 v zmysle zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení

Ponúkame širokej odbornej a laickej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo

Kontakt: Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

tel. +421 55 602 4106, mob. +421 908 631 081, email: rastislav.rucinsky@tuke.sk

 

ZNALECKÝ ÚSTAV
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta

štatutárny zástupca znaleckého ústavu, 
oprávnená osoba – doc. Ing. Peter Mésároš, PhD.

osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti
prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

organizačné zabezpečenie znaleckej činnosti
Ing. Rastislav Ručinský, PhD.
tel. +421 55 602 4106, mob. +421 908 631 081

sekretariát – administratívny zamestnanec ÚSZ

 

AKTUÁLNA PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV

Špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializované vzdelávanie pre znalcov v odbore Stavebníctvo. Vzdelávanie poskytne odborné, metodické i legislatívne poznatky, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov a odborníkov v odbore Stavebníctvo.

Číslo akreditácie : 3213/2018/19/1
Dĺžka vzdelávania: 390 hodín

 

Odborné minimum pre znalcov

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti SR sme oprávnení organizovať špecializovaný kurz pre uchádzačov o zápis do zoznamu znalcov ako aj pre znalcov, ktorí sú už zapísaní v zozname a potrebujú si rozšíriť poznatky. Kurz poskytne základné legislatívne a metodické poznatky v zmysle zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sú potrebné pre výkon činnosti znalcov.

Číslo akreditácie: 3213/2015/133/1

Dlžka kurzu: 30 hodín
Cena: 220,- €