Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Študentská vedecká a odborná činnosť

Display portlet menu

Študentská vedecká a odborná činnosť

Cieľom Študentskej vedeckej a odbornej činnosti (ŠVOČ) na vysokých školách je vytváranie predpokladov pre vedeckú a odbornú prácu študentov.

ŠVOČ predstavuje „súťaž“, ktorá študentom Stavebnej fakulty Technickej univerzity (SvF TUKE) vytvára vedecko-odborný priestor pre ich aktívnu účasť v realizovanom výskume na fakulte.

ŠVOČ ponúka študentom SvF TUKE možnosť vypracovať vedecké a odborné práce na témy súvisiace predovšetkým s oblasťou štúdia na fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania.

Získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe bakalárskej alebo diplomovej práce, a tiež si vyskúšajú prezentačné schopnosti pri obhajobe odbornej problematiky.

ŠVOČ na SvF TUKE sa stala integrálnou súčasťou podpory vedeckých a odborných aktivít našich študentov.

 

Študentská vedecká a odborná činnosť v roku 2024

  • 9. máj 2024 – ŠVOČ na SvF TUKE
  • 16. máj 2024 – XXIV. ročník súťaže ŠVOČ stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky (Stavebná fakulta TUKE)

 

Archív výsledkov ŠVOČ