Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Harmonogram štúdia

Harmonogram štúdia na SvF na akademický rok 2019/2020

Začiatok akademického roku: 01. 09. 2019
Koniec akademického roku: 31. 08. 2019
Slávnostné otvorenie ak. roku: 23. 09. 2019 o 11,00 hod. v Aule Maxima
Imatrikulačná slávnosť: 22. 11. 2019 v Dome Umenia
TERMÍNY ZÁPISU NA ŠTÚDIUM
Bakalárske štúdium
1. ročník: 25. 06. a 21. 08. 2019 (Združené posluchárne ZP5)
1. ročník (externá forma): 22. 08. 2019 (Združené posluchárne ZP5)
2. - 4. ročník (denná aj externá forma): od 04. 09. 2019 - do 15. 09. 2019* (online cez MAIS)
Inžinierske štúdium
1. - 3. ročník (denná aj externá forma): od 04. 09. 2019 - do 15. 09. 2019* (online cez MAIS)
Doktorandské štúdium
1. ročník: 15. 07. 2019 (Študijné oddelenie SvF)
2. - 5. ročník (denná aj externá forma): od 02. 09. 2019 (online cez MAIS)
ZIMNÝ SEMESTER  
Výučba: 23. 09. 2019 - 20. 12. 2019
Zimné prázdniny: 21. 12. 2019 - 01. 01. 2020
Skúškové obdobie: 02. 01. 2020 - 14. 02. 2020
LETNÝ SEMESTER  
Výučba: 17. 02. 2020 - 15. 05. 2020
Výučba pre končiacich inžinierov: 17. 02. 2020 - 24. 04. 2020
Výučba pre končiacich inžinierov ŠP  TZB: 10. 02. 2020 - 27. 03. 2020
Skúšobné obdobie pre končiacich inžinierov: 27. 04. 2020 - 22. 05. 2020
Skúšobné obdobie pre končiacich bakalárov: 18. 05. 2020 - 05. 06. 2020
Skúšobné obdobie pre ostatné ročníky: 18. 05. 2020 - 03. 07. 2020
Hlavné prázdniny: 06. 07. 2020 - 31. 08. 2020
ZÁVER ŠTÚDIA
Prihlasovanie na záverečné práce na ak. rok 2019/2020: 12. 06. 2019 - 25. 09. 2019
Zadanie záverečnej práce: 11. 10. 2019
Odovzdanie inžinierskej záverečnej práce ŠP TZB: 06. 04. 2020**
Odovzdanie inžinierskej záverečnej práce (ostatné ŠP): 11. 05. 2020**
Odovzdanie bakalárskej záverečnej práce: 25. 05. 2020**
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia ŠP TZB: 22. 04. 2020***
Štátne skúšky inžinierskeho štúdia (ostatné ŠP): 01. 06. 2020 - 04. 06. 2020***
Štátne skúšky bakalárskeho štúdia: 15. 06. 2020 - 18. 06. 2020***
Promócie inžinierov: 24. 06. 2020
Odovzdanie bakalárskych diplomov: 02. 07. 2020
Prijímacie konanie na doktoranské štúdium: 03. 07. 2020

* najneskorší termín pre splnenie podmienok zápisu - zapísanie predmetov a uhradenie poplatkov podľa pokynov v MAISe (zapísanie predmetov v inom termíne je spoplatnené v zmysle príkazu rektora sumou 3,-EUR za predmet a pri neuhradení poplatku v termíne sa zvyšuje poplatok za zápis na 34,-EUR)

** v prípade odovzdania záverečnej práce po termíne (evidovaná v UK a odovzdaná aj fyzicky), študent nebude pripustený k štátnej skúške a môže požiadať o mimoriadny termín štátnej skúšky (spoplatnený v zmysle príkazu rektora sumou 100,-EUR)

*** v prípade neuzavretia všetkých predmetov do 1 týždňa pred termínom riadnej štátnej skúšky, študent nebude pripustený k štátnej skúške a môže požiadať o mimoriadny termín štátnej skúšky (spoplatnený v zmysle príkazu rektora sumou 100,-EUR)

Štátne sviatky
Zimný semester:    01. 11. 2019 - piatok
Letný semester: 10. 04. 2020 - piatok
  13. 04. 2020 - pondelok
  01. 05. 2020 - piatok
  08. 05. 2020 - piatok - dňa 07. 05. 2020 (štvrtok) výučba ako v piatok