Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Informácie o štúdiu

REALIZÁCIA LETNÉHO SEMESTRA 2020/2021

Výučbová časť letného semestra začína 15.2.2021, pričom až do odvolania bude celá výučba prebiehať dištančnou formou podľa rozvrhu hodín (viac v časti Rozvrhy). Celý Harmonogram akademického roka 2020/2021 ostáva bezo zmeny termínov.

Na výučbu sa študenti prihlasujú cez Webex Personal Room jednotlivých vyučujúcich. Zoznam vyučujúcich aj s linkami na pripojenie je dostupný po prihlásení do systému MAIS študent hneď v úvodných oznamoch.

Informácie k realizácii Telesnej výchovy sa nachádzajú na webe Katedry. Študenti, ktorí sú oslobodení od Telesnej výchovy zo športových alebo zdravotných dôvodov sa riadia pokynmi uvedenými tu.

Informácie k realizácii jazykov sa nachádzajú na webe Katedry.

REALIZÁCIA ZIMNÉHO SEMESTRA 2020/2021

Výučbová časť semestra začína 21.9.2020, pričom prvý týždeň bude celá výučba organizovaná dištančnou formou (Harmonogram akademického roka 2020/2021). V ďalších týždňoch bude výučba prebiehať podľa Harmonogramu zverejneného priamo v rozvrhu v časti Štúdium - Rozvrhy. Prednášky však budú realizované dištančnou formou po celý zimný semester. Čo všetko má študent urobiť, aby bol v dištančnej forme úspešný, nájdete v Manuáli pre dištančnú formu (SVK). Manuál je dostupný aj v UA jazyku.

Informácie k dištančnej výučbe Telesnej výchovy: PDF a na webe Katedry.

ZÁPIS VŠETKÝCH ŠTUDENTOV NA PREDMETY (informácie v pdf ) bude prebiehať v termíne od 13.7.2021. Predmety je možné si dať zapísať na Referáte pre vzdelávanie (spoplatnené podľa Príkazu rektora).

ZÁPIS NA ŠTÚDIUM sa bude konať 03.09.2021 - 10.09.2021

INFORMÁCIE PRE KONČIACICH ŠTUDENTOV (pdf pre ak. rok 2020/2021)

ZÁVEREČNÉ PRÁCE

Témy záverečných bakalárskych prác (Prihlasovanie bude prebiehať v termíne od 14. júna 2021 do 14. septembra 2021):

Témy záverečných diplomových prác (Prihlasovanie bude prebiehať v termíne od 14. júna 2021 do 14. septembra 2021):

Témy doktorandských dizertačných prác:

ŠTÁTNE SKÚŠKY 2020/2021 online - aktualizované priebežne

V prípade záujmu, je možné požiadať o link na pripojenie na verejnú časť štátnych skúšok tajomníkov jednotlivých komisií. Kontakty sú uvedené priamo v Harmonogramoch.

Termíny štátnych skúšok (Ing.)

Termíny štátnych skúšok (Bc.)

Okruhy otázok na štátne skúšky (Bakalárske štúdium):

Okruhy otázok na štátne skúšky (Inžinierske štúdium):