Admission

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Dni otvorených dverí

Stavebná fakulta TUKE aj tento rok otvorila v dňoch 25. – 26.2.2020 dvere do učební a laboratórií pre záujemcov o štúdium zo stredných škôl ale aj širšiu verejnosť. Počas tohto podujatia sme interaktívnou formou predstavili možnosti štúdia a študentského života, ukázali sme inovatívne spôsoby výučby a v laboratóriách si návštevníci pozreli fungovanie najnovších špičkových zariadení a prístrojov využívaných pri výskume a výučbe. Súčasťou boli aj spontánne diskusie študentov, pedagógov a zástupcov firiem o uplatnení „mladých stavbárov“ v praxi. Podujatia sa zúčastnili študenti a učitelia z blízkeho i ďalekého okolia. Okrem toho si študenti mohli aj zasúťažiť. Tohtoročné Dni otvorených dverí na Stavebnej fakulte dopĺňal aj bohatý program odborných prednášok z praxe, kde medzi spíkrami boli zástupcovia spoločností Metrostav, Strabag, SG Ecophon, Geodeticca, Zlínstav, Hescon, Hilti, ale svoje zastúpenie mala aj Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja. Pozvanie prijal aj prezident ZSPS, Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA., ktorý študentom porozprával o trendoch vývoja v stavebníctve. Prvý deň uzavrel blok prednášok a ukážok v oblasti BIM technológií spoluorganizované BIM asociáciou Slovensko. Vyvrcholením druhého dňa bolo finále súťaže ConstruCom. Úspešní finalisti prezentovali svoje projekty v rámci DOD na Stavebnej fakulte. Na 1. a 3. mieste sa umiestnili tímy zo Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu v Poprade a na 2. mieste sa umiestnil tím zo Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera z Lučenca. Študentom a školám srdečne blahoželáme.

Ďakujeme všetkým študentom stredných škôl za účasť a prejavený záujem o štúdium u nás. Ďakujeme pedagógom, výchovným poradcom a riaditeľom stredných škôl, ktorí svojim študentom umožnili navštíviť a spoznať Stavebnú fakultu, ako aj všetkým kolegom a študentom Stavebnej fakulty, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii úspešného DOD 2020!

Tešíme sa na nové generácie študentov, ktorí si u nás postavia svoju úspešnú budúcnosť!

 

 

Fotogaléria z DOD 2020

Zoznam odborných prednášok z praxe

Program DOD 2020 - (PDF)