Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Display portlet menu

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

 

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Vedecko výskumní zamestnanci:
Ing. Oto ROTH, CSc., tel.: 055/602 4247, oto.roth@tuke.sk, m.č. – 364
Ing. Daniel DUBECKÝ, PhD., tel.: 055/602 3346, daniel.dubecky@tuke.sk
Ing. Clayton STONE, PhD., tel.: 055/602 3345, clayton.stone@tuke.sk
Ing. Peter OROLÍN, PhD.,  tel.: 055/602 4292, peter.orolin@tuke.sk

Adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
Laboratórium excelentného výskumu, Park Komenského 10A, 042 00 Košice

Poštová adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
Laboratórium excelentného výskumu, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice