Research

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Display portlet menu

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Vedúci CVIS

Ing. Peter SABOL, PhD.

 

602 4318

 

366

 

peter.sabol@tuke.sk

Výskumní zamestnanci

     

Ing. Daniel DUBECKÝ, PhD.

602 3346

PK10

daniel.dubecky@tuke.sk

Ing. Rastislav FIJKO, PhD.

602 4154

226

rastislav.fijko@tuke.sk

Ing. Peter OROLÍN, PhD.

602 4292

PK10

peter.orolin@tuke.sk

Ing. arch. Lenka KABOŠOVÁ, PhD.

602 3342

PK10

lenka.kabosova@tuke.sk

Ing. arch. Viktor KARĽA, PhD. 

602 4261

313

viktor.karla@tuke.sk

Ing. Tatiana SOĽÁKOVÁ, PhD.

602 4154

226

tatiana.solakova@tuke.sk

Ing. Patrícia VAŇOVÁ, PhD.

 

PK10

patricia.vanova@tuke.sk

Ing. Silvia ZOZULÁKOVÁ, PhD.

602 4288

329

silvia.zozulakova@tuke.sk


STRÁNKA PRACOVISKA

Portfólio CVIS je navrhnuté tak, aby sa zaoberalo technológiami, ktoré vytvárajú konštrukcie neškodné pre životné prostredie, výkonnejšie a ekonomickejšie pre prevádzku. Laboratórium excelentného výskumu je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.

Vybrané testovacie zariadenia:

  • lámacia dráha s dvomi rámami
  • pulzátor INSTRON ±2500 kN
  • pulzátor INOVA ±160 kN, ±250 kN, ±400 kN, ±630 kN
  • tensegrity bunky
  • inteligentný dom
  • slnečné kolektory
  • velín inteligentného domu

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve je integrovaným pracoviskom zabezpečujúcim vykonávanie experimentálneho výskumu vo všetkých oblastiach, v ktorých má fakulta akreditované študijné programy, vykonávanie skúšok stavebných materiálov, prvkov, konštrukcií a technológií. Zároveň sa podieľa aj na vzdelávacej a výskumnej činnosti jednotlivých ústavov fakulty.


Poštová adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,Adresa laboratória: Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
Laboratórium excelentného výskumu, Park Komenského 10A, 042 00 Košice

Laboratórium excelentného výskumu, Vysokoškolská 4, 042 00 Košice