Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Referát pre vzdelávanie

Referát pre vzdelávanie

  • zabezpečuje komplexnú administratívnu a metodickú agendu vzdelávania vo všetkých stupňoch štúdia
  • organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh prijímacieho konania a zápisy študentov
  • organizačne zabezpečuje štátne skúšky a promócie
  • zabezpečuje štipendijnú agendu
  • vypracúva príslušné štatistické výkazy, rozbory a prehľady

 

Úradné hodiny

Pondelok 8:30 - 11:30 ------
Utorok 8:30 - 11:30 ------
Streda 8:30 - 11:30 13:00 - 15:00
Štvrtok ------ ------
Piatok 8:30 - 11:30 ------

 

Kontakty

Beáta PAVÚKOVÁ 602 4242 252 beata.pavukova@tuke.sk
Bc. Viera MENYHÉRTOVÁ 602 4176 252 viera.menyhertova@tuke.sk

 

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami – doc. Ing. Eva PANULINOVÁ, PhD. (eva.panulinova@tuke.sk)