Study

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Referát pre vzdelávanie

Referát pre vzdelávanie:

  • zabezpečuje komplexnú administratívnu a metodickú agendu vzdelávania vo všetkých stupňoch štúdia,
  • organizačne zabezpečuje prípravu a priebeh prijímacieho konania a zápisy študentov,
  • organizačne zabezpečuje štátne skúšky a promócie,
  • zabezpečuje štipendijnú agendu,
  • vypracúva príslušné štatistické výkazy, rozbory a prehľady.

Úradné hodiny

Pondelok 8:30 - 11:30   ------
Utorok 8:30 - 11:30   ------
Streda 8:30 - 11:30   13:00 - 15:00
Štvrtok   ------     ------
Piatok 8:30 - 11:30   ------

Kontakty

Beáta Pavúková
Bc. Viera Menyhértová
602 4242
602 4176
252
252
beata.pavukova@tuke.sk
viera.menyhertova@tuke.sk