Contact

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Dean's Office

 

Dekan      
prof. Ing. Vincent Kvočák, PhD. 633 5311
602 4001
248 vincent.kvocak@tuke.sk
Sekretariát dekana      
Eva Köhlerová 602 4003
623 3219
249 eva.kohlerova@tuke.sk
Prodekanka pre vzdelávanie - poverená výkonom funkcie      
prof. Ing. Mária Kozlovská, PhD. 602 4374 435 maria.kozlovska@tuke.sk
 
Prodekanka pre vedu a výskum      
prof. RNDr. Nadežda Števulová, PhD. 602 4126 237 nadezda.stevulova@tuke.sk

Prodekan pre rozvoj a zahraničie
     
doc. Ing. Peter Mesároš, PhD. 602 4378 441 peter.mesaros@tuke.sk

Tajomník
     
Ing. Jozef Selín, PhD. 602 4002 250 jozef.selin@tuke.sk

Referát pre vzdelávanie
     
Beáta Pavúková
Bc. Viera Menyhértová
602 4242
602 4176
252
252
beata.pavukova@tuke.sk
viera.menyhertova@tuke.sk
Úradné hodiny – referát pre vzdelávanie      

Referát pre vedu a výskum
     
Ing. Kristína Fiľková 602 4143 210 kristina.filkova@tuke.sk

Referát pre rozvoj a zahraničie
     
PhDr. Štefánia Nagy Jasminská 602 4106 209 stefania.nagy.jasminska@tuke.sk
Bc. Miroslav Jacík 602 4190 253 miroslav.jacik@tuke.sk

Referát financovania
     
Denisa Dorková Varechová 602 4189 203 Denisa.varechova@tuke.sk
Katarína Bednárová 602 4329 228 katarina.bednarova@tuke.sk

Referát ľudských zdrojov a ekonomiky práce
     
Alena Eperješiová 602 4119 202 alena.eperjesiova@tuke.sk

Prevádzkový zamestnanec – vodič
     
Bc. Ľubomír Ragan 602 4190 253 lubomir.ragan@tuke.sk