Admission

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Dni otvorených dverí

Videopozvánka na DOD 2020

Registruj sa:

 

PROGRAM DOD 2020 - (PDF)

Utorok, 25.2.2020

9:00 – 9:05 Otvorenie DOD 2020 

9:05 – 9:10 Základné informácie o možnosti štúdia na Stavebnej fakulte TUKE

9:10 – 9:20 Pár slov prečo sa u nás oplatí študovať 

9:20 – 9:30 Vychutnaj si štúdium u nás a cestuj s nami 

11:00 – 12:00 Trendy vývoja stavebníctva - Ing. Pavol KOVÁČIK, PhD., MBA., prezident Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska

13:30 – 16:00 Pozri sa na BIM z blízka – BIM4FREE 

 

Streda, 26.2.2020

Program odborných prednášok

9:15 – 9:20 Otvorenie bloku prednášok

9:20 – 10:00 Predstavenie spoločnosti Metrostav a prezentácia projektu výstavby tunela v Prešove - Metrostav, a.s.

10:00 – 10:30 BIM – budúcnosť stavebníctva – Strabag, Pozemné a inžinierske staviteľstvo s.r.o 

10:30 – 11:00 Priestorová akustika a Multi Comfort by Saint – SG Ecophon 

11:00 – 11:30 Investičná činnosť v podmienkach SÚC PSK - SÚC PSK

11:30 – 12:00 Monitoring mostov – Geodeticca, s.r.o. 

12:00 – 12:30 Predstavenie stavebnej spoločnosti Zlínstav a.s. - ukážka realizovaných stavieb – Zlínstav, a.s. 

12:30 – 13:00 Praktické skúsenosti firmy Hescon s návrhom oceľových konštrukcií objektu Autobusovej stanice Mlynské Nivy – Hescon, s.r.o. 

13:30 – 15:00 Finále súťaže ConstruCom

 

Počas celého DOD budú prebiehať:

 • Interaktívne prezentácie štúdia
  • ÚEI - Stavby s environmentálnym určením
  • ÚPS - TU projektujeme
  • ÚIS - Všetky mosty vedú na Svf TUKE
  • ÚTEMS – Digitalizácia v stavebníctve
 • Prehliadky učební a laboratórií
  • Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve (pk 10)
  • Laboratórium UPS (V4)

 

Ukážky reálnej výučby: 

Utorok, 25.2.2020

V406 (4. poschodie)

7:30 - 9:55 Architektonické navrhovanie I.

9:55 - 12:20 Interiér budov

 

V415 (4. poschodie)

10:40 – 12:20 Riadenie projektov výstavby

 

V420 (4. poschodie)

9:10 - 10:40 Matematika II

10:50 - 13:15 Matematika II

 

V356 (3. poschodie)

9:10 - 10:40 Počítačová podpora k BIM

 

PK10 (areál TUKE)

9:10 - 10:40 Stavebné materiály

10:50 - 12:20 Stavebné materiály

 

Streda, 26.2.2020

V420 (4. poschodie)

10:50 - 13:15 Matematika II

 

V423 (4. poschodie)

9:55 - 12:20 Interiér budov

 

V356 (3. poschodie)

9:10 - 10:40 Počítačová podpora k BIM

10:50 - 12:20 Počítačová podpora k BIM

 

PK10 (areál TUKE)

9:10 - 10:40 Stavebné materiály

10:50 - 12:20 Stavebné materiály

 

Poobedňajší program pokračuje blokom prednášok "Pozri sa na BIM z blízka"