MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Akademický senát

Akademický senát Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (AS SvF TUKE) je najvyšším zastupiteľským orgánom akademickej samosprávy fakulty. AS SvF TUKE je samosprávny orgán, kde postavenie a pôsobnosť AS SvF TUKE upravuje najmä § 31 a § 32 Štatútu TUKE.

AS SvF TUKE tvorí aj volí akademická obec SvF TUKE.

AS SvF TUKE sa člení na zamestnaneckú časť a na študentskú časť.

 

Predseda AS SvF TUKE – doc. RNDr. Pavol PURCZ, PhD. (ÚTEMS)

Podpredseda za zamestnaneckú časť AS SvF TUKE – prof. Ing. Silvia VILČEKOVÁ, PhD. (IUCS)

Podpredseda za študentskú časť AS SvF TUKE – Ing. Mária GRAZIANOVÁ (III. st. št.)

 

Členovia AS SvF TUKE

prof. Ing. Vincent KVOČÁK, CSc. (ÚIKDS)

Ing. Jana KATUNSKÁ, PhD. (ÚPS)

Ing. Richard NAGY, PhD. (ÚPS)

Ing. Peter SABOL, PhD. (CVIS)

Ing. Jana SMETANKOVÁ, PhD. (ZÚOS)

Bc. Jakub KLAJBAN (II. st. št.)

Branislav ARTIM (I. st. št.)

Tobias LANCOŠ (I. st. št.)