MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Vedecká rada

Vedecká rada Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (VR SvF TUKE) je kolegiálny orgán zložený z osobností akademického prostredia a stavebnej praxe.

VR SvF TUKE je v zmysle § 28 ods. 2, písm. a) Štatútu TUKE ďalším orgánom akademickej samosprávy SvF TUKE. Pôsobnosť VR SvF TUKE je v zmysle § 36 Štatútu TUKE.

 

Členovia VR SvF TUKE

pre funkčné obdobie 1.2.2023 – 31.1.2027

 

Predseda VR SvF TUKE

KATUNSKÝ Dušan, prof. Ing. CSc. – SvF TUKE

 

Podpredseda VR SvF TUKE

KRÍDLOVÁ BURDOVÁ Eva, doc. Ing. PhD. – SvF TUKE

 

Riadni členovia VR SvF TUKE

MÉSÁROŠ Peter, prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

KOZLOVSKÁ Mária, prof. Ing. CSc. – SvF TUKE

SIČÁKOVÁ Alena, prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

VILČEKOVÁ Silvia, prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

VRANAYOVÁ Zuzana, prof. Ing. CSc. – SvF TUKE

ZELEŇÁKOVÁ Martina, Dr.h.c prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

VODIČKA Roman, prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

KORMANÍKOVÁ Eva, prof. Ing. PhD. – SvF TUKE

PETRÁŠ Ivo, prof. Ing. DrSc. – FBERG TUKE

LUMNITZER Ervín, prof. Ing. PhD. – SjF TUKE

DECKÝ Martin, prof. Dr. Ing. – SvF ŽU Žilina

ŠTRKOLEC Miroslav, prof. JUDr. PhD. – PrF UPJŠ Košice

PURCZ Pavol, doc. RNDr. PhD. – SvF TUKE

BEHÚN Marcel, doc. Ing. PhD. – FBERG TUKE

DARULA Stanislav, doc. Ing. CSc. – SAV USTARCH

KALOUSEK Miloš, doc. Ing. PhD. – FAST VUT Brno

BÁLINT Štefan, Ing. – Eurovia SK, a.s.

 

Čestní členovia VR SvF TUKE

RADZISZEWSKA-ZIELINA Elżbieta, prof. dr hab. inż. – Politechnika Krakow

HYBEN Ivan, prof. Ing. CSc. – SvF TUKE

MÁCA Jiří, prof. Ing. CSc. – FSv ČVUT Praha

UNČÍK Stanislav, prof. Ing. PhD. – SvF STU Bratislava

DROCHYTKA Rostislav, prof. Ing. CSc. MBA Dr.h.c. – FAST VUT Brno

PEŘINKOVÁ Martina, prof. Ing. Ph.D. – FAST VŠB TU Ostrava

DRUSA Marián, prof. Ing. PhD. – SvF ŽU Žilina

PUŠKÁR Branislav, doc. Ing. arch. PhD. – FAD STU Bratislava

KOVÁČIK Pavol, Ing. PhD. MBA – ZSPS

JACKO Vladimír, Ing. PhD. MBA Ing.Paed.IGIP

PETRŽALA Ján, Ing. – SKSI