Podpísanie „Memoranda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.“ – 29. máj 2024

Display portlet menu

Podpísanie „Memoranda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.“ – 29. máj 2024

Vytváranie partnerstiev s inštitúciami zo štátnej a verejnej správy a podnikateľskej sféry je nevyhnutnou podmienkou pre neustále zlepšovanie výkonnosti Stavebnej fakulty TUKE v hlavných procesoch univerzitného systému.

Podpísaním „Memoranda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.“ sme rozšírili doterajšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania o prezentácie odborných prednášok, exkurzie, vypísanie a konzultácie záverečných prác, vo vedecko-výskumnej oblasti najmä o podporu konferencií a seminárov, ale aj o spoluprácu v oblasti služieb a činností pre prax.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Podpísanie „Memoranda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou TUKE a Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s.“ – 29. máj 2024

Display portlet menu