Stretnutie študentov s vedením Stavebnej fakulty TUKE – 12. december 2023

Display portlet menu

Stretnutie študentov s vedením Stavebnej fakulty TUKE – 12. december 2023

V utorok 12.12.2023 o 18:00 hod. sa v priestoroch ŠD na Jedlíkovej č. 5 konalo stretnutie študentov s vedením SvF TUKE. Diskutovalo sa o uskutočnenej akreditácii na fakulte a jej dopade na budúcnosť fakulty. Zhodnotili sa propagačné a spoločenské akcie v roku 2023 realizované fakultou v spolupráci so študentmi, a tiež bola podporená väčšia angažovanosť študentov pri fakultou organizovaných podujatiach. Konzultovali sa pozitívne-negatívne skúsenosti študentov vo vzdelávaní, a tiež potreba početnejšej participácie partnerov z praxe vo vzdelávacom procese (prednášky, exkurzie, prax, ...). Bola vznesená požiadavka, že do vzdelávacieho procesu je potrebné začleniť viac aktivít v laboratóriách fakulty. Predostreté boli návrhy na zlepšenie priestorového a materiálno-technického vybavenia študentských domovov ako aj niektorých výučbových priestorov.

Vedenie fakulty sa dohodlo so študentmi fakulty, že môžu svoje požiadavky a návrhy posielať pánovi dekanovi SvF TUKE prostredníctvom členov študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty TUKE.

Tešíme sa na ďalšie konštruktívne stretnutia s Vami - študentmi Stavebnej fakulty TUKE.

S úctou, vedenie SvF TUKE.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Stretnutie študentov s vedením Stavebnej fakulty TUKE – 12. december 2023

Display portlet menu