Stretnutie vedenia SvF TUKE so študentmi fakulty – 6. máj 2024

Display portlet menu

Stretnutie vedenia SvF TUKE so študentmi fakulty – 6. máj 2024

Dňa 6. mája 2024 (pondelok) o 17:00 hod. sa konalo v priestoroch ŠD na Jedlíkovej č. 5 stretnutie študentov s vedením SvF TUKE. Diskutovalo sa o absolvovanom akreditačnom procese na fakulte a jej dopade na budúcnosť fakulty, konzultovali sa skúsenosti študentov vo vzdelávacom procese, prezentovaná bola potreba početnejšej participácie partnerov z praxe vo vyučovacom procese (prednášky, exkurzie, ...), ako aj viac aktivít v laboratóriách fakulty. Vznesené boli návrhy na zlepšenie materiálno-technického vybavenia vybraných priestorov študentských domovov, a tiež bola podporená väčšia angažovanosť študentov pri podujatiach organizovaných fakultou.

Vedenie fakulty sa dohodlo so študentmi fakulty, že môžu svoje požiadavky a návrhy posielať pánovi dekanovi SvF TUKE prostredníctvom členov študentskej časti Akademického senátu Stavebnej fakulty TUKE.

Tešíme sa na ďalšie konštruktívne stretnutia s Vami - študentmi Stavebnej fakulty TUKE.

S úctou, vedenie SvF TUKE.

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Stretnutie vedenia SvF TUKE so študentmi fakulty – 6. máj 2024

Display portlet menu