Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2023 získala Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Display portlet menu
Späť na novinky

Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja za rok 2023 získala Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

Správy

Každoročnou tradíciou Košického samosprávneho kraja (KSK) je udeľovanie najvyšších ocenení regionálnej samosprávy:

  • Cena Košického samosprávneho kraja
  • Historická osobnosť regiónu
  • Čestné občianstvo Košického samosprávneho kraja
  • Cena predsedu Košického samosprávneho kraja

Tieto ocenenia udeľuje KSK raz ročne jednotlivcom a kolektívom a to najmä za osobitný prínos pre rozvoj KSK, za vynikajúce výsledky dosiahnuté v humanitárnej, cirkevnej, technickej, kultúrnej a umeleckej, publicistickej, verejnoprospešnej, medicínskej, podnikateľskej i športovej činnosti, za zásluhy o rozvoj a priateľstvo medzi národmi a regiónmi a osobnostiam, ktoré svojim celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Košickom kraji.

 

Za rok 2023 „Cenu predsedu Košického samosprávneho kraja“ získala
Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. zo Stavebnej fakulty TUKE

Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. je medzinárodne vedecky etablovanou osobnosťou s významnou tvorivou a publikačnou činnosťou vo výskumnej oblasti vodného hospodárstva, environmentálneho inžinierstva a vodných stavieb. Aktívne pôsobí aj v praxi ako autorizovaná inžinierka inžinierskych konštrukcií – vodohospodárskych stavieb, pri projektovaní objektov protipovodňovej ochrany a vodozádržných opatrení. Rovnako je odborne spôsobilou osobou pre posudzovanie vplyvov činností na životné prostredie v odbore environmentalistika, vodné hospodárstvo a vodné stavby.

Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD. je organizátorkou, vedeckou/odbornou garantkou medzinárodných podujatí na Slovensku a v zahraničí. Výsledkom zahraničných návštev významných akademických pracovísk sú exaktné formy spolupráce, najmä spoločne riešené projekty s významnými výstupmi. Aktívne spolupracuje s Ministerstvom životného prostredia, Slovenskou agentúrou životného prostredia, a ďalšími významnými inštitúciami, čo je veľmi prínosné pre región.

Gratulujeme Dr. h. c. prof. Ing. Martine Zeleňákovej, PhD. a prajeme veľa ďalších úspechov.

Cena predsedu KSK 2023