Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2023

Display portlet menu
Späť na novinky

Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2023

Správy

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlásilo 17. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia BAKALÁR 2023.

Viac info: https://abfslovakia.sk/cena-bakalar-2023-vyhlasenie/

Cena sa organizuje v sekciách:

 • I. sekcia:
Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorb
 • II. sekcia:
Pozemné stavby
 • III. sekcia:
Inžinierske konštrukcie a stavby
 • IV. sekcia:
Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Do celoštátneho kola Ceny Združenia – ABF Slovakia BAKALÁR 2023 sa v 17. ročníku prihlásilo päť vysokých škôl:

 • Fakulta umení, TUKE
… prihlásila 2 práce
 • Stavebná fakulta, UNIZA
… prihlásila 4 práce
 • Stavebná fakulta, TUKE
… prihlásila 5 prác
 • Fakulta architektúry a dizajnu, STUBA
… prihlásila 9 prác
 • Stavebná fakulta, STUBA
… prihlásila 10 prác

Celkom bolo prihlásených 30 záverečných bakalárskych prác, z toho:

 • 8 prác do sekcie I:
Architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba
 • 12 prác do sekcie II:
Pozemné stavby
 • 8 prác do sekcie III:
Inžinierske konštrukcie a stavby
 • 2 práce do sekcie IV:
Vodné stavby a vodné hospodárstvo

Viac info: Výsledky Ceny Združenia – ABF Slovakia BAKALÁR 2023

Slávnostné odovzdávanie Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva ABF – Slovakia BAKALÁR 2023 sa konalo dňa 24. januára 2024 od 11:30 h. v Kongresovom centre Technickej univerzity v Košiciach (Letná 9, Košice).

Úspešní študenti zo SvF TUKE:

 • v sekcii II „Pozemné stavby“:
 • 3. miesto: Bc. Richard Tirpák
  názov práce: Galéria
  vedúci práce: Ing. Jana Katunská, PhD.

 • v sekcii III „Inžinierske konštrukcie a stavby“:
 • 1. miesto: Bc. Klaudia Tutková
  názov práce: Mostná prefabrikácia na Slovensku – vývoj, typy, porovnanie
  vedúci práce: Ing. Štefan Kušnír, PhD.