Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti

Display portlet menu
Späť na novinky

Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti

Pre študentov

Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE organizuje Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov.

V akademickom roku 2024/2025 sa opäť otvára prvý ročník tohto štúdia aj pre študentov fakúlt TUKE.

Program Doplňujúceho pedagogického štúdia sa bude uskutočňovať:

  • v dennej forme – pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (dennej formy) v neučiteľských študijných programoch študijných odborov akreditovaných na TUKE,
  • v externej forme – pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch študijných odborov na TUKE.

Profesijné predmety: dopravné, ekonomické, ekologické a environmentálne, elektrotechnické, geodetické a kartografické, informatické, kybernetické, stavebné, strojárske, študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Informácie sú uvedené: https://osv-ip.tuke.sk/

Doplňujúce pedagogické štúdium na získanie pedagogickej spôsobilosti