Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Tomáša Mandičáka, PhD.

Display portlet menu
Späť na novinky

Habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Tomáša Mandičáka, PhD.

Správy

Predseda Vedeckej rady Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) prof. Ing. Dušan Katunský, CSc. v zmysle § 1 ods. 14 vyhlášky MŠVVaM SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že 10.04.2024 o 09:00 h. sa uskutoční habilitačná prednáška Ing. Tomáša Mandičáka, PhD., odborného asistenta na Ústave technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve SvF TUKE, na tému „Miera využívania BIM a dopad na ekonomiku stavebných projektov“ a následne sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce s názvom „Vplyv využívania BIM na kľúčové ukazovatele výkonnosti stavebných projektov v kontexte ekonomickej udržateľnosti“.

Miesto konania: TUKE, SvF
  zasadacia miestnosť dekanátu SvF č. 247
  Vysokoškolská 4, Košice

Inzerát bol uverejnený v denníku Korzár 22.03.2024.