Fakulta

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Inžinierska cena 2022/2023 – víťaz je zo Stavebnej fakulty TUKE

Display portlet menu
Späť na novinky

Inžinierska cena 2022/2023 – víťaz je zo Stavebnej fakulty TUKE

Správy

Do 12. ročníka celoslovenskej súťaže ABF Slovakia INŽINIERSKA CENA 2022/2023 sa o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia uchádzalo 14 študentov, ktorí do súťaže postúpili po fakultných kolách.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, v ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Cieľom súťaže je podpora a zvyšovanie kvality diplomových prác a príprava budúcich projektantov na profesionálnu kariéru autorizovaných inžinierov.

Vyhlásenie výsledkov Inžinierskej ceny 2022/2023 sa konalo na Úrade Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) v Bratislave dňa 22. februára 2024.

Inžiniersku cenu 2022/2023 za najlepšiu diplomovú prácu získala absolventka Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach:

autorka: Ing. Andrea Hrubovčáková
téma: Využitie BIM modelu pri návrhu obnovy historických budov
vedúca práce: Ing. Marcela Spišáková, PhD

Autorka sa vo svojej práci zaoberala reálnym využitím BIM modelu pri obnove historickej stavby. Porota ocenila spracovanie témy predovšetkým z pohľadu obsahu a rozsahu prieskumov a podkladov.

 

Čestné uznanie:

autorka: Ing. Eseniia Cheresova (SvF, STUBA)
téma: Hydraulika a manažment vodných zdrojov
autor: Ing. Dávid Šimon (SvF, UNIZA)
téma: Mestská plaváreň Dubnica nad Váhom
autor: Ing. Adam Varga (FEI, TUKE)
téma: Návrh fotovoltického systému pre pokrytie vlastnej spotreby elektrickej energie objektu

 

Úspešní finalisti 12. ročníka súťaže ABF Slovakia INŽINIERSKA CENA 2022/2023