Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Inžinierska cena - najlepšia diplomová práca za akademický rok 2021/2022

Display portlet menu
Späť na novinky

Inžinierska cena - najlepšia diplomová práca za akademický rok 2021/2022

Správy

Slovenská komora stavebných inžinierov vyhlásila výsledky 11. ročníka celoslovenskej súťaže Inžinierska cena 2022 o najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia.

Odborná porota vybrala 4 najlepšie diplomové práce, u ktorých hodnotila originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.
 

Inžiniersku cenu – cenu za najlepšiu diplomovú prácu za akademický rok 2021/2022 získala práca Ing. Michala Lajmona (SvF STU Bratislava) s témou „Renovácia pamiatkovo chráneného objektu so zameraním na sanačné metódy“.

 

Čestné uznania od poroty získali:
 

Ing. Tomáš Müller (SvF TUKE) s témou "Bytový dom"
Ing. Erik Štefka (SvF ŽUŽ) s témou "Multifunkčná budova"
Ing. Lukáš Bachár (SvF STU) s témou "Komplexné riešenie protipovodňovej a protieróznej ochrany na zníženie extrémneho odtoku a eróznych procesov v oblasti Malých Karpát"

Ďakujeme absolventovi SvF TUKE -  Ing. Tomášovi Müllerovi a vedúcej diplomovej práce doc. Ing. Anne Sedlákovej, PhD. za úspešnú reprezentáciu fakulty.

 

Víťazom blahoželáme.

 

Viac informácií na:

https://www.sksi.sk/domov/novinky/inzinierska-cena-pozname-vitazov-najlepsich-diplomovych-prac-za-skolsky-rok-2021-2022