Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Informácia k mobilitám na akademický rok 2020/2021

Display portlet menu
Späť na novinky

Informácia k mobilitám na akademický rok 2020/2021

Správy

Situácia ohľadne mobilít v tejto chvíli vyzerá priaznivejšie, napriek tomu je ďalší vývoj pandémie nepredvídateľný, preto inštruujeme študentov z úrovne univerzity nasledovne:

- nateraz veríme v rozbeh mobilít v zimnom semestri podľa odsúhlasených termínov so zahraničnými partnermi (univerzitami);

- situáciu z bezpečnostného hľadiska nepretržite monitorujeme a komunikujeme so zahraničnými partnermi;

- v prípade, ak by sa bezpečnosť vycestovania do krajín (v ktorých študenti majú realizovať mobilitu) zhoršila, pristúpime k opatreniam na ochranu zdravia a bezpečnosti našich študentov a ich odchod na mobility posunieme na neskorší termín;

- upozorňujeme študentov, že bezpečnostná situácia v SR alebo krajinách ich mobility sa môže zhoršiť, t.j. teraz stanovené termíny nástupu na mobilitu sa môžu - v prípade nepriaznivého vývoja - zmeniť;

- študentov chceme ochrániť pred prípadnými poplatkami za storno leteniek a/alebo ubytovania, zdôrazňujeme Vám preto, aby pred podpisom zmluvy o grante (ktorú podpisujú cca 3 týždne pred termínom vycestovania) nevstupovali do žiadnych zmluvných vzťahov s poskytovateľmi ubytovania a/alebo predajcami leteniek, t.j. aby ste si nerobili (do podpisu zmluvy) žiadne rezervácie leteniek ani ubytovania, ktoré neumožňujú ich bezplatné storno alebo pre-bookovanie na iný termín;

- akékoľvek otázky ohľadne mobilít konzultujte najprv s natalia.vaskova@tuke.sk alebo fakultným koordinátorom katarina.krajnikova@tuke.sk