Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE organizuje v akademickom roku 2023/2024 doplňujúce pedagogické štúdium

Display portlet menu
Späť na novinky

Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE organizuje v akademickom roku 2023/2024 doplňujúce pedagogické štúdium

Správy

Oddelenie spoločenských vied ÚJSŠ TUKE organizuje v akademickom roku 2023/2024 doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) pre získanie pedagogickej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov. Program doplňujúceho pedagogického štúdia sa bude uskutočňovať:

  • v dennej forme – pre študentov druhého stupňa vysokoškolského štúdia (dennej formy) v neučiteľských študijných programoch vybraných študijných odborov akreditovaných na TUKE,
  • v externej forme – pre absolventov druhého stupňa vysokoškolského štúdia v neučiteľských študijných programoch vybraných študijných odborov na TUKE.

Ide o profesijné predmety: dopravné, ekonomické, ekologické a environmentálne, elektrotechnické, geodetické a kartografické, informatické, kybernetické, stavebné, strojárske, študijného odboru získavanie a spracovanie zemských zdrojov.

Bližšie informácie sú uvedené na web stránke Oddelenia spoločenských vied https://osv-ip.tuke.sk/.

Bližšie informácie: PDF