Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Problematika územného plánovania podľa novej stavebnej legislatívy

Display portlet menu
Späť na novinky

Problematika územného plánovania podľa novej stavebnej legislatívy

Správy

Milí kolegovia, milí študenti.

Dovoľujeme si Vás pozvať v rámci predmetu Stavebné a podnikateľské právo (pre externých študentov 1BcTMS) na prednáškový blok venovaný problematike územného plánovania podľa novej legislatívy reprezentovanej zákonom č. 200/2022, v zameraní na regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia a plánovanú digitalizáciu procesov územného plánovania.

 

Prednáškový blok sa uskutoční:

v piatok 19. januára 2024
v čase 9:40 – 11:10 h. a 11:20 – 12:50 h.
v budove SvF TUKE v miestnosti V 419 – s obmedzeným počtom miest pre ďalších záujemcov
  a online cez aplikáciu Teams – link na pripojenie

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzE3MWQ1MzktNWNlZi00M2VkLThkYzMtNWUxMTRiMGQ0NzAy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%221c9f27ef-fee6-45f4-9a64-255a8c8e25a5%22%2c%22Oid%22%3a%22f9adf3de-3ec5-4734-8fef-063d754417d8%22%7d

 

Prednášajúci:

doc. Ing. Marcela BINDZÁROVÁ GERGEĽOVÁ, PhD. – FBERG TUKE
Slavomíra SALAJOVÁ – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu
Mgr. art. Katarína ŠTEFANCOVÁ – Úrad pre územné plánovanie a výstavbu