Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Výsledky medzinárodného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe

Display portlet menu
Späť na novinky

Výsledky medzinárodného kola ŠVOČ, ktoré sa konalo na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe

Správy

Dňa 18.5.2023 sa študenti Stavebnej fakulty TUKE zúčastnili XXIII. ročníka súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorá sa konala na Stavebnej fakulte ČVUT v Prahe.

Do súťaže bolo z našej fakulty prihlásených 16 súťažných prác. V sekcii Ekonomika, řízení stavebnictví a technologie staveb sa na prvom mieste umiestnila študentka 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Andrea Hrubovčáková s prácou BIM ako podporný nástroj obnovy historických budov (študijný program: Technológia a manažment v stavebníctve, vedúca práce: Ing. Marcela Spišáková, PhD.). V sekcii Pozemní stavby a architektura sa na treťom mieste umiestnil študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Štefan Gorás s prácou Skúšky fyzikálnych vlastností spojív kamenných murív pre historické stavby (študijný program: Pozemné stavby, vedúci práce: prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.). V sekcii Inženýrské konstrukce a mosty sa na treťom mieste umiestnil študent 2. ročníka inžinierskeho štúdia Bc. Lukáš Wojtas s prácou Statická a dynamická analýza visutej lávky so zakrivenou mostovkou (študijný program: Nosné konštrukcie a dopravné stavby, vedúci práce: doc. Ing. Róbert Šoltýs, PhD.).

Všetkým zúčastneným študentom ďakujeme a výhercom blahoželáme.