Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Zomrel bývalý dekan Stavebnej fakulty TUKE – Stanislav Kmeť

Display portlet menu
Späť na novinky

Zomrel bývalý dekan Stavebnej fakulty TUKE – Stanislav Kmeť

Správy

Dňa 6. decembra 2023 nás vo veku 66 rokov opustil Dr. h. c. prof. h. c. prof. Ing. Stanislav Kmeť, DrSc., bývalý rektor TUKE a bývalý dekan Stavebnej fakulty TUKE.

Na fakulte pôsobil ako profesor a osoba zodpovedná za študijné programy Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Nosné konštrukcie a dopravné stavby a Teória navrhovania inžinierskych stavieb. Prednášal predmety zamerané na kovové konštrukcie a profesne sa venoval adaptívnym veľkorozponovým sústavám, lanovým konštrukciám a tensegrity konštrukčným prvkom a sustavám. V uvedenej oblasti vychoval radu doktorandov. Bol predsedom habilitačných a inauguračných komisií.

Profesor S. Kmeť bol autorizovaným stavebným inžinierom SKSI, členom skúšobných komisií, vypracoval množstvo expertíznych a znaleckych posudkov. Spolupodieľal sa na riešení významných výskumných projektov.

Dekan Stavebnej fakulty TUKE – prof. Ing. Dušan Katunský, CSc., vyjadruje v mene všetkých zamestnancov a študentov našej fakulty úprimnú sústrasť rodine a blízkym.

Česť jeho pamiatke!

Technická univerzita v Košiciach spomína na bývalého rektora

Posledná rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v utorok 12. decembra 2023 o 11:00 hod. v Obradnej sieni Krematória v Košiciach (parte)