PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Znalecký ústav na Technickej univerzite

Display portlet menu

Znalecký ústav na Technickej univerzite

Znalecký ústav v odbore stavebníctvo (ZUOS) vo všetkých jeho odvetviach bol na Technickej univerzite v Košiciach (TUKE) zriadený 4.1.2012 rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky pod číslom 7863/2009/55 v zmysle zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch v platnom znení.

 

Ponúkame širokej odbornej a laickej verejnosti možnosť vypracovania znaleckých posudkov v odbore stavebníctvo

 

Štatutárny zástupca znaleckého ústavu – oprávnená osoba

prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.

 

Osoba zodpovedná za výkon znaleckej činnosti

prof. Ing. Dušan KATUNSKÝ, CSc.

 

Organizačné zabezpečenie znaleckej činnosti – riaditeľ ústavu

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD.

 

Riaditeľ ústavu

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. 602 4106 209 rastislav.rucinsky@tuke.sk
  +421 908 631 081    

Zamestnanci

Ing. Adrián ĎURIŠ, PhD. 602 4175 253 adrian.duris@tuke.sk
Mgr. Katarína HARČÁROVÁ, PhD. 602 4262 241 katarina.harcarova@tuke.sk
Ing. Pavol JAROŠ, PhD. 602 4224 323 pavol.jaros@tuke.sk
Ing. Jana SMETANKOVÁ, PhD. 602 4384 429 jana.smetankova@tuke.sk
Ing. Matej ŠPAK, PhD. 602 4384 429 matej.spak@tuke.sk

 

 

AKTUÁLNA PONUKA VZDELÁVACÍCH KURZOV

 

Špecializované vzdelávanie pre znalecké odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác
(vrátane odborného minima)

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sme oprávnení poskytovať Špecializované vzdelávanie pre znalecké odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác (vrátane odborného minima).

 

Pre viac informácií kontaktujte

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. – riaditeľ ústavu

rastislav.rucinsky@tuke.sk
tel. +421 55 602 4106
mob. +421 908 631 081

Rozsah vzdelávacieho kurzu: 200 hodín (+40 hodín záverečná práca)
Cena: 2800,- €
  • Informačný list
  • Záväzná prihláška

 

Odborné minimum pre znalcov

Na základe poverenia Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky sme oprávnení poskytovať Odborné minimum pre znalcov.

Účelom kurzu je získanie základných znalostí o právnych predpisoch potrebných na výkon znaleckej činnosti.

Obsahom vzdelávania sú najmä základy právnych predpisov týkajúcich sa výkonu znaleckej činnosti, metodika výkonu činnosti, vedenie denníka znalca, ako aj forma a obsah znaleckého úkonu.

 

Pre viac informácií kontaktujte

Ing. Rastislav RUČINSKÝ, PhD. – riaditeľ ústavu

rastislav.rucinsky@tuke.sk
tel. +421 55 602 4106
mob. +421 908 631 081

Rozsah vzdelávacieho kurzu: 30 hodín
Cena: 300,- €
  • Informačný list
  • Záväzná prihláška