Kontakt

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

doc. Ing. Peter MÉSÁROŠ, PhD.

Dekanát

Dekan      
prof. Ing. Peter Mésároš, PhD. 6024001 248 peter.mesaros@tuke.sk
Prodekanka pre vzdelávanie      
RNDr. Katarína Krajníková, PhD.

6024351

6024387

251

423

katarina.krajnikova@tuke.sk
Prodekan pre vedu a výskum      
prof. Ing. Dušan Katunský, CSc.

6024157

208

325

dusan.katunsky@tuke.sk
Prodekanka pre rozvoj a zahraničie      
Dr. h. c. prof. Ing. Martina Zeleňáková, PhD.

6024270

208

230

martina.zelenakova@tuke.sk
Tajomník      
Ing. Jozef Selín, PhD. 6024002 250 jozef.selin@tuke.sk
Referát pre vzdelávanie      
Beáta Pavúková 6024242 252 beata.pavukova@tuke.sk
Bc. Viera Menyhértová 6024176 252 viera.menyhertova@tuke.sk
       
Referát ľudských zdrojov a ekonomiky práce      
Alena Eperješiová 6024119 202 alena.eperjesiova@tuke.sk
Referát financovania      
Denisa Dorková Varechová 6024189 203 denisa.dorkova.varechova@tuke.sk
Katarína Bednárová 6024329 228 katarina.bednarova@tuke.sk
Administratívne a prevádzkové centrum      
Eva Köhlerová 6024003 249 eva.kohlerova@tuke.sk
PhDr. Štefánia Nagy Jasminská 6024143 210 stefania.nagy.jasminska@tuke.sk
Bc. Tatiana Gajdošová 6024139 210 tatiana.gajdosova@tuke.sk
Bc. Miroslav Jacík 6024190 245 miroslav.jacik@tuke.sk