PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Zahraničné vzťahy, projekty a mobility

Display portlet menu

Zahraničné vzťahy, projekty a mobility

Poskytovanie informácií je zabezpečené z úrovne TUKE Referátom mobilitných programov

Kontaktná osoba SvF TUKE pre:

Mobilitné programy