SVF

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Spolupráca

Stavebná fakulta sa plnohodnotne zapája do medzinárodnej a domácej spolupráce s univerzitami, výskumnými inštitúciami, podnikateľskou sférou, verejnou a štátnou správou. Spolupráca je zameraná na rozvoj vedecko-výskumnej činnosti, vytváranie partnerstiev a poskytovanie širokého spektra služieb v oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja, diagnostickej, expertíznej, znaleckej a konzultačnej činnosti.