MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Úspechy študentov

Študenti Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) vo svojich nielen záverečných prácach preukazujú usilovnosť a šikovnosť, ambície a intelekt, ale predovšetkým na odborno-vedeckých podujatiach a súťažiach prezentujú pred odbornými komisiami výsledky svojich prác a následne získavajú ocenenia a uznania, a tak spoluvytvárajú a šíria dobré meno našej fakulty.

Nám bude cťou, pokiaľ budeme môcť vyzdvihnúť snahy a prezentovať úspechy našich študentov, ktorí v období niekoľkých uplynulých akademických rokov vo svojom štúdiu viac vynikli spomedzi celej študentskej obce.

 

Vybrané úspechy študentov SvF TUKE