Faculty

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Realizácia zimného semestra 2020/2021 - dôležité informácie (aktualizované 2.10.))

Display portlet menu
Späť na novinky

Realizácia zimného semestra 2020/2021 - dôležité informácie (aktualizované 2.10.))

Správy

Milí naši študenti všetkých ročníkov, denní i externí študenti,

venujte mimoriadnu pozornosť tomuto oznamu.

Situácia spôsobená pandémiou nás opäť postavila pred neľahkú úlohu, ako realizovať zimný semester akademického roka 2020/2021. Asi najťažšiu situáciu majú novoprijatí prváci, ktorí možno netušia, čo ich čaká na vysokej škole a rovno sa budú musieť popasovať aj s dištančnou výučbou.

Pripravili sme preto Manuál k dištančnej výučbe, ktorý obsahuje povinné kroky MWM (Mail - Webex - Moodle), ktoré musíte vykonať, aby Vaše zapojenie do dištančnej výučby bolo úspešné a bezproblémové.

Výučba v zimnom semestri začne 21.9.2020 a bude prebiehať podľa priebežne aktualizovaných oznamov o realizácii výučby v každom týždni.

Rozpis, kedy ktoré cvičenie, či ateliér bude realizované prezenčne (fyzicky v škole), nájdete v časti Štúdium - Rozvrhy. V systéme MAIS Portál sa pre tento ak. rok 2020/2021 ukazujú rozvrhy z minulého roku. NETREBA sa nimi riadiť. Tento semester budú rozvrhy v súbore xls pre každý ročník a každá rozvrhová jednotka bude obsahovať funkčný link na pripojenie sa na ňu cez platformu Webex platné pre prvý týždeň. Ďalšie týždne je už potrebné sa riadiť pokynmi vyučujúcich.

V súvislosti s pandémiou na zamedzenie prílišného miešania študentov, budete rozdelení do skupín napevno a s vopred daným rozvrhom. Tento semester teda NEBUDE možné si zostaviť rozvrh cez MAIS. O Vašom rozdelení budete informovaní cez rozpis v časti Rozvrhy

Informácie k zabezpečeniu dištančnej výučby Telesnej výchovy nájdete na webe Katedry telesnej výchovy a v tomto dokumente (PDF).

V prípade problémov s realizáciou povinných krokov MWM nás kontaktujte ihneď (napr. Referát pre vzdelávanie, Ústav výpočtovej techniky alebo prodekanku pre vzdelávanie). Základom je poznať svoj jedinečný login a heslo - s nimi sa dostanete všade :)

Tešíme sa na Vás, spolu to zvládneme.

Шановні студенти всіх курсів, студенти денної та заочної форм навчання, зверніть особливу увагу на це повідомлення.

Ситуація, спричинена пандемією, вкотре поставила перед нами непросте завдання реалізації зимового семестру навчального року 2020/2021. Напевно, найскладніша ситуація у новоприйнятих першокурсників, які можуть не знати, що їх чекає в університеті і їм доведеться мати справу з дистанційним навчанням.

Тому ми підготували Посібник для дистанційного навчання, який містить обов’язкові кроки MWM (Mail - Webex - Moodle), які ви повинні виконати, щоб ваша участь у дистанційному навчанні була успішною та безпроблемною.

Навчання в зимовому семестрі розпочнеться 21 вересня 2020 року і перший тиждень відбуватиметься лише дистанційно. У наступні тижні, протягом зимового семестру, ТІЛЬКИ ЛЕКЦІЇ відбуватимуться дистанційно. Практичні заняття будуть приходити частково дистанційно та частково особисто.

Інформацію про те коли практичні заняття чи семінари будуть виконуватися особисто (фізично в школі) ви можете знайти в розкладі у розділі Štúdium - Rozvrhy. У цьому семестрі розклади будуть знаходитись у файлі xls для кожного курсу, і кожна одиниця розкладу міститиме посилання для підключення до неї через платформу Webex, що діє протягом першого тижня. Навчання в подальших тижнях буде відбуватися за вказівками вчителя.

У зв’язку з пандемією, щоб запобігти надмірному змішуванню учнів, ви будете розділені на групи та будете мати заздалегідь визначений розклад. Тому скласти розклад через MAIS цього семестру НЕ буде можливо. Інформацію щодо розділу груп ви зможете знайти на сайті будівельного факультету або в системі MAIS.

У разі проблем із впровадженням обов’язкових етапів MWM негайно зв’яжіться з нами (контактуйте Деканат, Кафедру комп’ютерних наук або заступника декана з питань освіти). Головне знати свій унікальний логін та пароль - з ними ви зможете ввійти всюди :)

Ми з нетерпінням чекаємо вас, разом ми зможемо.