Partnerships

MonTueWedThuFriSatSun
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Pre prax

Stavebná fakulta Technickej univerzity v Košiciach (SvF TUKE) sa snaží byť poprednou Stavebnou fakultou na národnej úrovni a uznávanou Stavebnou fakultou na medzinárodnej úrovni.

SvF TUKE rozvíja vedecké poznanie a na základe dosiahnutých výsledkov poskytuje excelentné vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia, aj celoživotné vzdelávanie.

 

Celoživotné vzdelávanie

Poslaním celoživotného vzdelávania na SvF TUKE je poskytnutie priestoru pre uspokojovanie záujmu odbornej verejnosti o ďalšie vzdelávanie. SvF TUKE reaguje na potrebu inovácie odborných poznatkov, ako dôležitého predpokladu rozvoja ľudského vedomostného potenciálu.

Rast profesionálnej kvalifikácie si môže široká odborná verejnosť aktuálne rozšíriť a vedomosti doplniť a prehĺbiť vo vzdelávacích kurzoch:

  • Doplnkové vzdelávanie pre uchádzačov o odbornú spôsobilosť stavbyvedúci / stavebný dozor
  • Časové plánovanie výstavby v programe MS Project
  • Stavby s environmentálnym určením – Ochrana pred ionizačným žiarením a radónom v budovách
  • Špecializované vzdelávanie pre znalecké odvetvia Odhad hodnoty nehnuteľností a Odhad hodnoty stavebných prác (vrátane odborného minima)
  • Odborné minimum pre znalcov

Prednášajúci jednotlivých vzdelávacích kurzov sú kvalifikovaný odborníci s dlhoročnými profesijnými skúsenosťami v predmetnej oblasti vzdelávania.

 

Ponuka služieb a činností pre prax

SvF TUKE chce byť spoľahlivým partnerom a chce spolupracovať so spoľahlivými partnermi z praxe. SvF TUKE svojimi aktivitami spĺňa očakávané potreby priemyslu a regiónu, a tiež sa angažuje pri poskytovaní služieb širokej verejnosti.

Zamestnanci SvF TUKE majú dlhoročné praxou overené odborné skúsenosti a praktické zručnosti, ktoré v rámci podnikateľskej činnosti ponúkajú pre prax.

Ponuka služieb a činností pre prax jednotlivých pracovísk fakulty:

Ústav inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb

Ústav pozemného staviteľstva

Ústav technológie, ekonomiky a manažmentu v stavebníctve

Inštitút pre udržateľné a cirkulárne stavebníctvo

Centrum výskumu a inovácií v stavebníctve

Znalecký ústav v odbore stavebníctvo

 

Konáme profesionálne, s najvyššou odbornou starostlivosťou a sme schopný doručiť partnerovi výsledný produkt vždy vo vysokom štandarde.

Sledujeme a v praxi reagujeme na právny poriadok a etické normy, príslušné zákony a pravidlá rešpektujeme.