Uchádzači

PoÚtStŠtPiSoNe
Loading backend data

Dean's message

Túžba meniť svet k lepšiemu je v každom z nás. Stavebníctvo je jednou z možností, ako tento sen naplniť. Stavba je komplexné dielo nielen z pohľadu architektúry, konštrukčných systémov, ale vnímame ju ako podnikateľský projekt. Je potrebné ju naplánovať, realizovať, predať a nájsť vhodný spôsob užívania. Príď k nám študovať a toto všetko ťa naučíme. Postav si s nami svoju úspešnú budúcnosť!

Pozri sa, ako to u nás vyzerá

Display portlet menu

Pozri sa, ako to u nás vyzerá

Stavebná fakulta Technickej univerzity (SvF TUKE) je plná príležitostí rozvíjať tvoj talent a podporovať tvoje osobné smerovanie profesionálneho rastu, dáva ti možnosť nadobudnúť teoretické vedomosti, praktické zručnosti a odborné kompetencie, ktoré potrebuješ na to, aby si bol úspešný v tvojej profesionálnej kariére.

 

SvF TUKE umožňuje prístup ku kvalitnému vzdelávaniu v akreditovaných študijných programoch vo všetkých troch stupňoch štúdia

I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium):

  • Pozemné stavby a architektúra
  • Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
  • Technológia a manažment v stavebníctve

II. stupeň štúdia (inžinierske štúdium):

  • Pozemné stavby
  • Nosné konštrukcie a dopravné stavby
  • Technológia a manažment v stavebníctve

III. stupeň štúdia (doktorandské štúdium):

  • Teória tvorby budov a prostredia
  • Teória a navrhovanie inžinierskych stavieb
  • Teória technológie a riadenia v stavebníctve

 

Vzdelávací proces sa realizuje predovšetkým v priestoroch fakulty, ktoré si môžeš virtuálne pozrieť

 

Virtuálna prehliadka 4. NP Stavebnej fakulty TUKE

Virtuálna prehliadka Centra výskumu a inovácií v stavebníctve

Virtuálna prehliadka Laboratória obnoviteľných zdrojov energií a technických zariadení budov

Virtuálna prehliadka Centra digitálnych a virtuálnych technológií

 

Vynovená učebňa na Stavebnej fakulte TUKE

Oddychové a relaxačné zóny na Stavebnej fakulte TUKE

Areál Technickej univerzity v Košiciach a priestory Stavebnej fakulty TUKE

100 sekúnd o Stavebnej fakulte TUKE

Ako to vyzerá, ak sme "v teréne"

 

Zaujímavosti o fakulte